[Ván 2] FFQ Vs CR | Say QTV , ChiChi Cướp Baron | MDCS Mùa Xuân 2017